100 Yüz: Ara Güler'den Yazar Fotoğrafları

Y z Ara G ler den Yazar Foto raflar E er ben bu insanlar n foto raf n ekmese idim T rk Edebiyat y zs z s z kalacakt Ara G ler

 • Title: 100 Yüz: Ara Güler'den Yazar Fotoğrafları
 • Author: Ara Güler
 • ISBN: 9789750805165
 • Page: 119
 • Format: Hardcover
 • E er ben bu insanlar n foto raf n ekmese idim, T rk Edebiyat y zs z 100 s z kalacakt Ara G ler, 15.11.2002

  • Best Read [Ara Güler] í 100 Yüz: Ara Güler'den Yazar Fotoğrafları || [Spirituality Book] PDF ✓
   119 Ara Güler
  • thumbnail Title: Best Read [Ara Güler] í 100 Yüz: Ara Güler'den Yazar Fotoğrafları || [Spirituality Book] PDF ✓
   Posted by:Ara Güler
   Published :2019-08-01T04:13:18+00:00

  About “Ara Güler”

  1. Ara Güler

   Ermeni as ll T rk foto raf , foto raf muhabiri ve yazard r.1961 y l na kadar Hayat dergisinde foto raf b l m efi olarak al t 1961 de ngiltere de yay nlanan Photography Annual, onu d nyan n en iyi yedi foto raf s ndan biri olarak tan mlad Ayn y l Amerikan Dergi Foto raf lar Derne i ne kabul edildi ve bu kurulu un T rkiye den tek yesi oldu Foto raf d nyas n n ok nemli yay nlar nda foto raflar kullan ld , kendisinden bahsedildi ABD de, Almanya da, Paris te e itli sergiler a t Bu arada, Bertrand Russell, Winston Churchill, Arnold Toynbee, Picasso, Salvador Dali gibi bir ok nl n n foto raf n ekti, r portajlar yapt.1979 da T rkiye Gazeteciler Cemiyeti nin foto muhabirli i dal ndaki birincilik d l n ald 1980 de foto raflar n n bir k sm Karacan Yay nc l k taraf ndan kitap haline getirildi 1986 da H rriyet Vakf nca bas lan, Prof Abdullah Kuran n yazd Mimar Sinan kitab n foto raflad Bu kitap 1987de Institute of Turkish Studies taraf ndan ngilizce olarak yay nland.1989 da Hil Yay nlar Ara G ler in Sinemac lar kitab n yay nlad Y llarca st nde al t Mimar Sinan yap tlar n n foto raflar , 1992 de Fransa da Edition Arthaud, ABD ve ngiltere de Thomas and Hudson, Singapur da Archipelago Press taraf ndan Turkish Style ba l yla, Fransa da ise Albin Michel yay nevi taraf ndan Demeures Ottomanes de Turquie ad yla yay nland D nya irketler Grubu 1994 te Eski stanbul An lar , 1995 te Yitirilmi Renkler kitab n yay nlad Ana Yay nc l k ise 1994 te Bir Devir B yle Ge ti, Kalanlara Selam Olsun ve 1995 te Y zlerinde Yery z adl kitaplar yay nlad.Ara G ler in foto raflar n n b y k bir b l m Fransa, ABD ve Almanya da e itli m zelerde sergilenmekledir Foto raflar nda Leica makinas n kullanm t r Foto raf n sanat dal olmad n d nmektedir.Gazeteci Nezih Tavla n, foto raf n efsane ismi Ara G ler in hayat n anlatt Foto Muhabiri adl 343 sayfal k kitapta Ara G ler in do du u g nden bug ne kadar tan k oldu u olaylar kronolojik bir s rayla anlat l rken bir yandan da T rkiye nin 80 y ll k tarihi yer al yor 1 Kitab n sonunda Ara G ler ile yap lan bir nehir s yle i ve aile alb m nden foto raflar yer al yor.

  317 thoughts on “100 Yüz: Ara Güler'den Yazar Fotoğrafları”  1. "Hürlüğün hiç aşınmayan iki ana dayanağı vardır: Çile çekme gücü… Azla yetinebilme alışkanlığı… Bu iki zenginliğini hiçbir kumarcı, hiçbir oyunda kaybedemez. -Kemal Tahir"  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *